Lämna in ditt bidrag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice.

Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice har nu öppnat för att ta emot bidrag inför konferensen. 

Det är den andra konferensen kring evidensbaserad praktik som hålls i Bergen den 3-4 februari 2015. Under konferensen kommer man att ta upp de bästa forskningsresultaten och uppmärksamma de sätt man kan hjälpa och involvera patienter, praktiker och politiker kring de olika beslut som fattas inom vården. 

Utlysning om bidrag finner du här <<<
Nordic conference hemsida <<<