Landsting tittar på möjligheten att göra journaler tillgängliga på nätet.

Snart kan det räcka med att logga in hos en särskild webbtjänst för att ta reda på vad som står i din patientjournal.
 
I dag kan du bara få ut din patientjournal på papper men inom en snar framtid kan det bli ändring på det. Flera landsting tittar nämligen på möjligheten att digitalisera journalerna och göra dem tillgängliga på nätet.

Statliga e-hälsoföretaget Inera har under 2011 genomfört en forskningsstudie om journaler på internet, och man har då gått igenom vilka etiska, medicinska, juridiska och tekniska förutsättningar som måste uppfyllas för att det hela ska fungera på ett bra sätt.

Under våren kommer Inera att presentera en slutrapport för Center för eHälsa i Samverkan, CeHis, och de ska i sin tur titta på hur man ska gå vidare med projektet. Målet är att flera landsting ska börja testa ett system med elektroniska journaler.

Göran Peterson, professor i hälsoinformatik på Linnéuniversitetet som också är ordförande för den styrgrupp som bevakat Ineras förstudie, understryker att det fortfarande finns en del att fundera över.

– Där finns det en del frågetecken kvar. Det gäller legala aspekter. Sedan har vi situationer med patienter som är omyndigförklarade eller barn, grupper av patienter där man kanske inte vill släppa ut en journal, säger Göran Peterson till P4 Kronoberg.

Om systemet med journaler på nätet blir av är tanken att du som patient i första hand exempelvis ska kunna logga in och se vilka läkemedel och vaccin du har tagit, samt förbereda dig för vårdbesök.

Läs mer och kommentera artikeln här >>

(Artikeln är skriven av Mikael Söderlind)