Lär dig mer om "Den nya ronden"

Under International Forum on Quality and Safety in Healthcare höll Vinnvård Fellow Martin Rejler och Valdemar Erling, överläkare, en workshop samt ett frukostmöte om den nya Ronden. Det var ett populärt inslag under konferensdagarna och intresset för Ronden är stor. 

"Genom att förändra en enkel sak som läkarnas rond har man på några sjukhus i Kungälv, Karlskrona och i Stockholm lyckats frigöra tid och förbättra vårdens kvalitet. Den nya Ronden bygger på att patienterna kommer till läkaren, istället för tvärt om. De får då möjlighet att tala ostört om sin situation med ansvarig läkare och kan påverka vårdens insatser."

Du som vill läsa mer om Ronden och hur det går till kan följa den här länken.