Är lärande nätverk något för Sverige?

Den 1 juni arrangerade Vinnvård och Forte ett seminarium om “Lärande nätverk”.

Lärande nätverk handlar om att patienter, vårdpersonal och forskare tillsammans arbetar för att förbättra utfall och skapar ett gemensamt lärande i ett digitalt system. Inbjuden gäst var Peter Margolis, Director of Research and Co-Director, James M. Anderson Center for Health Systems Excellence. Peter är forskningsledare för ”ImproveCareNow”, ett av världens mest utvecklade lärande nätverk. Syftet med seminariet var dels att lära mer om lärande nätverk, dels att föra en dialog om vad vi skulle kunna utveckla i Sverige. Seminariets innehåll kopplar till frågor såsom kunskapsstyrning, brukarmedverkan, utvecklingen av e-hälsofrågor, nyttiggörande av forskning med mera.

Peter Margolis talade om
"Networked Healthcare – cultivating communities to produce knowledge, expertise and impact"

Peter Margolis presentation finns här:

Presentation_Peter_Margolis_at_Vinnvrd_2.pptx

 

Om du vill veta mer om lärande nätverk och vad som pågår i Sverige kan du kontakta:

  • Staffan Arvidsson, staffan.arvidsson@vinnvard.se
  • Martin Rejler, martin.rejler@rjl.se