Många skadas på sjukhus - runt 10%

I en artikel i GP idag talar man om att så många som 16% skadas i vården. Det kan tyckas märkligt att vi accepterar en så hög siffra och självklart är det så att vi måste göra något åt det. Patientsäkerhet är, förstås, en viktig fråga för vården och det skall sägas att det nu görs satsningar inom området från olika håll. Inom Vinnvård finns flera projekt som forskar för att förbättra patientsäkerheten och som visar på det viktiga i att hela tiden arbeta med att förbättra vården och mäta att det faktiskt blir säkrare. Läs gärna mer om projektet "Lärande om patientsäkerhet" vid Astrid Lindgrens sjukhus.

Länk till artikel i GP.