Mårten Rosenqvist och vinnvårdprojektet FLIP får herderspris

Vid prisutdelningen av årets Athenapris delades även ett herderspris ut. Detta gick till forskaren Mårten Rosenqvist för vinnvårdprojektet FLIP och dess EKG-test.

Motiveringen till detta hederspris är att man genom utvecklingen av ett enkelt EKG-test möjliggör utvärdering av screening för att kunna upptäcka patienter med förmaksflimmer och därigenom förhindra stroke. Den användarvänliga tekinken som har tagits fram har stor potential att förhindra onödigt lidande och spara in stora resurser för framtiden.

Atehnapriset delas uta av VINNOVA och tidningen Dagens Medicin. Prisets syftar tillatt uppmärksamma och belöna betydeande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryn bedömer medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan.

Läs mer om Athenapriset här >>

Marten-Rosenqvist.jpg
Mårten Rosenqist, forskare i projektet FLIP