”Med patienten i centrum blir sjukvården mer jämlik”

Kommission för jämlik vård skriver idag (12-06-28) på DN debatt att det är dags att flytta makten från landstingen till patienten.

Svensk sjukvård sker inte på lika villkor. Möjligheterna att bota svåra sjukdomar förbättras hela tiden. Men alltför ofta får socioekonomiska skillnader styra valet av behandling. Vi vill skapa förutsättningar för en mer jämlik tillgång till bra vård, ­skriver företrädare för Kommissionen för jämlik vård.

Sjukvården i Sverige är inte jämlik i dag. Därför har Kommissionen för jämlik vård valt att lyfta fram fyra områden där åtgärder snarast bör vidtas för att bidra till en mer jämlik sjukvård av god kvalitet. Möjligheterna att bota svåra sjukdomar förbättras hela tiden. Denna positiva utveckling måste användas för att skapa förutsättningar för en mer jämlik tillgång till vård. Ökad jämlikhet innebär att de som har för dålig tillgång ska få bättre, inte att de som har bra vård ska få det sämre.

De fyra områden som lyfts upp är följande:

1. Patientens ställning i förhållande till sjukvården måste stärkas.

2. Sjukvårdens organisation måste stärkas.

3. Tillgången till läkemedel måste fortsätta ses som en viktig del av sjukvården.

4. Sverige måste stärka positionen som ett forskningsintensivt och innovationsvänligt land.

Den kliniska forskningen måste ses som en konkurrensfördel. Vi får inte betrakta forskning som något som stjäl tid och resurser från den ”riktiga” vården, utan som något som bör vara en självklar del av dagens men framför allt morgondagens sjukvård. Statens roll bör stärkas i det här hänseendet. Också när det gäller den kliniska forskningen borde man förstärka patientens ställning, genom en rättighet för patienter med kroniska sjukdomar eller svåra sjukdomar att få vara aktiva och delaktiga i pågående forskning, att vänta sig att ett universitetssjukhus alltid har klinisk forskning att erbjuda som patienten kan involvera sig i.

Patienternas stora förtroende för medicinsk forskning och stora vilja att medverka i kliniska studier är en stor tillgång för svensk forskning och utveckling, jämfört med andra länder.

Det vi föreslår är att sätta mer fokus på jämlikheten i svensk sjukvård och låta patienten och dennes rättigheter stå i centrum. Det är viktigt att se sjukvården i en helhet, den existerar inte i ett vakuum och hur den är organiserad spelar en viktig roll. Likaså måste innovationer, forskning och utveckling ses som en integrerad del i en god och jämlik vård, inte en utgiftspost och ett lovligt byte att skära ned på i landstingsbudgetar och i statliga anslag.

Svenska folket prioriterar hälso- och sjukvården högt. Det är dags att flytta makten från landstingen till patienten.

Kommission för jämlik vård:
Ilija Batljan,
(ordförande), forskare och f d oppositionslandstingsråd och kommunalråd (S).
Hans Bergström, docent, journalist och fristående kolumnist.
Laura Hartman, analys- och prognoschef Försäkringskassan.
Anders Milton, läkare och tidigare regeringens psykiatrisamordnare.
Johnny Munkhammar, riksdagsledamot (M).
Annelie Nordström, ordförande Kommunal.
Emma Ölmebäck, (utredningssekreterare), utredare Kommunal.

 

Läs hela artikeln här >>