Mikro-, makro-, mesosystem - modell för förbättringar

Staffan Arvidsson rapporterar från årets Mikrosystemfestival i Jönköping:

"Varandes här på Mikrosystemfestivalen i Jönköping handlar min främsta reflektion om nivåerna (mikro-, meso- och makro). Man pratar om att det för att nå framgång med att förbättra vården är det enklaste att skapa bra mikrosystem, därför bör man börja med det och sedan influera och koppla ihop med andra mikrosystem. Lite som att skapa goda exempel som sedan sprids.

Vinnvård har varit en facilitator för alla tre nivåer. Staffan Lindblads projekt "Kronisk Hälsa" behandlar mikrosystemet, Synneves Dahlin Ivanoffs projekt "Vårdkedja för multisjuka äldre" är ett typiskt mesosystem, medan man skulle kunna beskriva miljöerna i Jönköping och Centre for Healthcare Improvement i Västra Götaland som makrosystem. I så fall skulle det nationella systemet kunna kallas meta-nivå, och det verkar vara det allra svåraste att förändra.

I ljuset av det, var kan ett program som Vinnvård göra den mest effektiva insatsen? Går det att ta ett nationellt grepp om hela Quality Improvement-frågan? Kan vi bidra till att skapa 20 bra makrosystem på landstingsnivå? Eller kanske på regional nivå? Eller behöver vi stötta mer lokala initiativ? Det är en viktig strategisk fråga för framtiden!"