Mina väggar flyttas och mina dörrar öppnas!

Helt plötsligt händer det där som inte får hända - ens livspartner blir allvarligt sjuk! Som anhörig blir du inte längre bara maka eller make utan anhörigvårdare och du kan inte längre göra det du vill, när du vill. Många anhörigvårdare vittnar om att detta är en mycket svår situation och att de ofta blir väldigt ensamna. Vinnvårdprojektet ACTION har tagit fram ett internetbaserat stöd till anhöriga där såväl kunskap och information som en bildtelefon finns lättillgängligt. En av anhörigvårdarna berättar att systemet inte bara har gjort henne till expert på sin makes sjukdom utan hon har också fått kontakt med andra anhöriga och kan få stöd och råd av personal via bildtelefonen. Hon säger att hennes väggar har flyttats och dörrar öppnats!

ACTION_webb_70dpi.jpg