Minskade återinläggningar genom god vård på rätt vårdnivå

Fellow Martin Rejler har tagit examen i Advanced Training Program som ges av Dr Brent James och Intermountain Healthcare, Salt Lake City, Utah USA. Där har han tillsammans med Ulrika Stefansson, masterstudent JA och Dennis Nordwall, statistiker Qulturum, presenterat ett projekt om återinläggningar av äldre i Region Jönköpings län. 

Läs mer om kursen Advanced Training Program här

Sammanfattning av Martins förbättringsprojekt:
image.png