Nationell spridning av ny kunskap inom hälso- och sjukvård visar sig ojämn

Nya effektiva metoder för diagnostic, förebyggande och behandling av sjukdomar utvecklas allt snabbare. Trots potentiiellt stor nytta tar det lång tid för evidensbaserade metoder att omsättas till praktik visar en ny avhandling vid Umeå universitet. 

"– Det finns ett påtagligt gap mellan vad vi inom vården vet och vad vi faktiskt gör, säger Linda Richter Sundberg, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och författare av avhandlingen.
– Även om nya rön ständigt tillkommer så finns hinder som gör att de aktörer som sprider kunskapen till landsting och kommuner inte alltid når hela vägen fram."

Läs hela artikeln här