Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 20-21 januari 2015 i Jönköping

Goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister används för att förbättra vården visas och diskuteras under dagen. Det kan vara inom områden som kunskapsstyrning, uppföljning, förbättringsarbete, forskning och lärande. 

Erfarenhetsutbyte, praktiska idéer, inspirerande föreläsningar samt mer kunskap är vad konferensen ger sina besökare. Nyttan av kvalitetsregister samt konkreta exempel på god vård diskuteras fram. Man ställer frågor som:
- Hur bidrar kvalitetsregister till bättre vård för patienten? 
- Hur ska vi använda kvalitetsregister framöver?

Under konferensen kan du ta del av ett 20-tal valbara seminarier, en stor posterutställning, monterutställning samt ta tillfället i akt att bland de många ytor för möten och samtal utbyta idéer med andra besökare. 

Läs mer här