Nu finns Procome även på sociala medier!

"Välkommen till forskningsgruppens Procomes sida. Procome står för Intervention processes and outcomes och är en forskningsgrupp vid Karolinska institutet som studerar processer och utfall av förbättringsprojekt. Vi vill öka kunskapen om hur man lyckas med förbättringar i organisationer, bland annat vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat."

Följ dem på Facebook här