Ny blogg-inlägg från Fellow Ulrica von Thiele Schwartz

Från sidospår till huvudlinje – utvecklingsprojekt som håller i längden

Många utvecklingsprojekt i organisation blir sidospår som dör ut när projekttiden är slut. Det gäller oavsett om projektet är inriktat på att förbättra vårdkvalitet eller till exempel arbetsmiljö. Det behöver dock inte vara så! Det finns åtminstone fyra viktiga saker som man kan göra åt det.
  1. Koppla utvecklingsprojekt till verksamhetens övergripande mål.
  2. Integrera i befintliga strukturer och processer, skapa inte nya.
  3. Skapa delaktighet
  4. Utveckla och förbättra hela tiden genom att följa upp effekt och process.

Läs hela inlägget här