Nyheter från Vinnvårds forskare

Mårten Rosenqvist som forskar i Vinnvårdprojektet "FLIP" berättar i en artikel att det är stora variationer i vården av förmaksflimmer mellan olika länder.

Analys från RHYTHM-AF visade att patienter med förmaksflimmer har varierande och ofta flera andra sjukdomar samtidigt. De vanligaste sjukdomarna var högt blodtryck, 63 procent höga blodfetter, 40 procent, diabetes 17 procent och kronisk hjärtsvikt 15 procent.

– Resultatet förstärker bilden av att patienter med förmaksflimmer har varierande och ofta flera sjukdomar som kan påverka den metod för konvertering till sinusrytm som läkaren väljer. I Sverige dominerar elkonvertering medan andra länder har en betydligt större andel patienter som behandlas med farmakologisk konvertering. Med nya läkemedel för konvertering ökar möjligheterna att bättre kunna skräddarsy behandlingen för varje enskild patient, säger Mårten Rosenqvist.

Läs hela artikeln på Medicinsk access