”Nytänkande ska ge bättre vård av våra folksjukdomar”

På DN debatt 20/3 skriver Harriet Wallberg Henriksson, rektor Karolinska institutet och Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd och landstingsstyrelsens ordförande, Stockholms läns landsting att de har kommit överrens om att samarbeta för att förbättra vården. Detta är helt i linje med det som Vinnvård arbetat för de senaste fem åren. Vikten av att forskning och praktik samarbetar framgår alldeles tydligt i den nyframtagna rapport om Vinnvård som publiceras inom kort. Ett resultat av genomgången av alla Vinnvårdprojekt är att de forskningsprojekt som lyckats bäst är de som haft ett nära samarbete med utförare.

 

DN Debatt 20/3