Operationskön som försvann - kunskap om förbättringar

Personalen på kirurgkliniken i Skövde har lyckats få bort sin kö – enbart genom att förändra sitt arbetssätt. Det visar en fallstudie av Anders Plantin som är kirurg på Skaraborgs sjukhus och doktorand vid Chalmers. Bakom förändringen ligger kunskap om logistik och produktionsplanering, som från början kommer från industrin.

Andreas Hellström, föreståndare på Centre for Healthcare Improvement på Chalmers och nybliven Vinnvård Fellow, menar att det finns enorma möjligheter för svensk sjukvård att förbättras på ett liknande sätt som kirurgkliniken i Skövde.

– Flera studier visar att 20 till 30 procent av sjukvårdens kostnader beror på brister i effektivitet, säger han. De kostnaderna är det första man måste försöka få bort, snarare än ta till generella nedskärningar. Mycket kan vinnas bara genom att satsa på modern kunskap om kvalitetsarbete, logistik och organisering.
 
Träffa Andreas på Vinnvårds seminarium i Almedalen den 3/7 kl 8:30, restaurang Burmeister, Vårdtorget Dagens medicin, läs mer