Oroväckande siffror visar på minskning av specialister inom socialmedicin

Skrmklipp_2016-08-25_13.32.20.png

Enligt en utredning utförd av Bernhard Grewin, tidigare ordförande för Läkarförbundet, visade på oroande siffror angående specialisttillgången inom socialmedicin. 

Anna Sarkadi säger:
"– Jag brukar säga ett en socialmedicinare är en läkare som inte bara vill bota patienter, utan som vill bota system. Vi är en bred specialitet, från traditionellt socialläkeri till epidemiologi och hälsoekonomi." 

"År 2004 fanns det 99 specialister i socialmedicin i Sverige, och endast ett 30-tal av dem arbetade inom hälso- och sjukvården. I dag har den senare siffran krympt ytterligare, till knappt 20 personer.

Men nu håller något på att hända igen. Det säger Anna Sarkadi, som i våras valdes till ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening:
– Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka. Om du vill fatta politiska beslut som verkligen påverkar ojämlikheten, måste du ha folk som kan hjälpa dig att sammanfatta vetenskaplig litteratur, ta lärdomar av internationella erfarenheter och ge underlag för en evidensbaserad policy."

Läs hela artikeln här