Patient involvement in quality improvement - disputation av Susanne Gustavsson

Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska och barnmorska på Skaraborgs Sjukhus disputerade under gårdagen med hennes avhandling Patient involvement in quality improvement. Hon hoppas kunna bidra till en utvecklad syn kring patientens roll och inflytande i vården.

"Det var hösten 2009, då hon gick en kurs i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling på Chalmers, som hon blev inspirerad att börja forska.

– Jag fastnade för metodiken som de använt, experience-based co-design (EBCD), och blev där och då intresserad av att lära mig mer om möjligheten att involvera patienter och närstående i förbättringsarbete på sjukhus, förklarar Susanne.

Med finansiering av sin arbetsgivare Västra Götalandsregionen, via sin chef på Skaraborgs Sjukhus och via sjukhusets FoU-enhet fick hon möjlighet att dra igång projektet på Chalmers. Delar av forskningen har också finansierats av Vinnvård."
 

Läs nyheten och se intervjun med Susanne på Ringla