”Patientens säkra väg genom vården” Patientsäkerhetskonferensen 2014

Den 8:e nationella konferensen om patientsäkerhet äger rum 23-24 september 2014 på Stockholmsmässan i Älvsjö och tema på konferensen blir ”Patientens säkra väg genom vården”.

Temat ska belysa var de största patientsäkerhetsriskerna finns, hur man arbetar på alla nivåer inom organisationerna samt vilka möjligheter som finns för att göra bättre. Goda exempel på pågående eller avslutade arbeten sökes till konferensen. Dessa arbeten ska passa in i årets tema och/eller handla om patientsäkerhetsområdet i stort. Exempelvis kring vårdens övergångar och arbetet för att förhindra skador som sker där. Hur arbetar ni med patientsäkehet hos er? Vilka risker har identifierats? På vilket sätt arbetar ni systematiskt med de metoder, processer och arbetssätt som finns inom patientsäkerhet?

Har du förslag? Skicka in dem via www.patientsakerhetskonferensen.se senast den 15 februari.