Patientmedverkan gör vården säkrare

Om patienter och brukare får medverka mer i vården, blir vården bättre och säkrare.

Nu finns ett nyskrivet stödmaterial för att öka patienternas medverkan. Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med företrädare från landsting och kommuner tagit fram verktyg som ska ge det stöd som lagen kräver och ökar patientsäkerheten. Materialet riktar sig både till vårdens personal och till patienter och närstående.

Numera söker många patienter egen kunskap och förväntar sig en mer individuell behandling från vårdens sida. Valfrihetsreformerna har påskyndat utvecklingen och stärkt den enskildes ställning i vården. Även den nya patientsäkerhetslagen ger den enskilde mycket större utrymme. I lagen står det att vården ska ge patienter och närstående möjlighet att delta i arbetet med patientsäkerhet. Där finns också ett ökat krav på vården att informera om vårdskador.

Läs mer om det framtagna materialet här >>

Hela materialet om patientmedverkan finns nu att ladda ned på SKL:s webbplats för publikationer: www.skl.se/publikationer. Undantaget är SBAR-korten som beställs hos birgitta.stromberg@skl.se