Paul Batalden höll högtidsföreläsning i Linköping med anledning av utnämningen till hedersdoktor

 

Professor Paul Batalden - pionjär och förebild för många - höll
högtidsföreläsning på Linköpings universitet 8/5 med anledning av att
han utnämnts till hedersdoktor för sina banbrytande insatser. Batalden
beskrev ett stycke levande historia med startpunkt i sin egen kliniska
gärning som barnläkare med särskilt intresse för barn med leukemi.
Han berättade om dagen då han ringde upp W Edwards Deming, vars
kvalitetstänkande han läst om i the New York Times. Kontakterna som
följde med Deming ledde Batalden till att överföra principer för
kvalitetstänkande från tillverkningsindustrin till sjukvården. Genom
tillämpning av idéerna i flera sjukvårdssystem utvecklade Batalden och
kolleger flera modeller och metoder för kvalitetsarbete som fått stor
spridning över världen. 

Batalden, som har skandinaviska rötter, är en mångårig och frekvent
besökare i Sverige. Han är professor emeritus vid the Dartmouth
Institute for Health Policy and Clinical Practice i New Hampshire, USA
och är verksam vid Jönköping Academy for Improvement of Health and
Welfare på Högskolan i Jönköping. Han leder också Vinnvårds
Fellowship-program i Improvement Science och dess engelska förebild.

 

Text av:
Johan Thor, MD, MPH, PhD
Vinnvård Fellow of Improvement Science
The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare