Posttraumatiskt stressyndrom bör inte gå obehandlat

”Stresskyddet lika viktigt som smittskyddet”

Oavsett om människor som sökt asyl i vårt land får stanna eller inte kan vi inte lämna posttraumatiskt stressyndrom obehandlat

Läs Annas debatt-artikel här

Skrmklipp_2016-09-15_12.35.15.png