Quality Improvement and Large scale Change i Jönköping

 

Idag har Vinnvård fellows Andreas Hellström och Johan Thor hållit ett seminarium under Jönköping Academy´s Quality Improvement and Large Scale Change dag. De pratade om den resa de hade påbörjat som fellows och vikten av att ta till sig lärdomarna under resans gång.
Frågan "Hur lär vi oss?" togs även upp varpå svaret idag blev "Det beror på!".
Det beror helt enkelt på vad som definieras som kunskap.

I arbetet för förbättringar inom vården och omsorgen återstår en hel del frågor och den här dagen tillägnades inspiration till att ställa rätt frågor och motivation till fortsatta förbättringsarbeten.