Rapport från Almedalen 2017

En intensiv termin avslutas för Vinnvårds del här i den intensivaste av alla evenemang - Almedalsveckan. Som vanligt nytt rekord både i antalet seminarier och människor. Glädjande nog är vårdfrågorna högst upp på agendan. Och särskilt glädjande är att vårddebatten i stor utsträckning handlar om frågor inom Vinnvårds kärnverksamhet; om kvalitet- och kvalitetsutveckling, om ledarskap, om svårigheten att förändra vanor och beteenden och om vikten av att koppla ihop patienternas behov och vårdprofessionernas förutsättningar med nya forskningsfrågor. Inte minst primärvården och den "Nära vården" har fått stort utrymme.

Sammandrag av några av de seminarier som berört Vinnvårds frågor:
 

"Hur satsar vi för framtidens primärvård? Raka svar om kompetens, kvalitet och patientsäkerhet"

Almedalen har handlat mycket om utredningen kring God och nära vård som Anna Nergårdh driver. Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) arrangerade seminariet "Hur satsar vi för framtidens primärvård? Raka svar om kompetens, kvalitet och patientsäkerhet". Diskussionen kom att handla mycket om de frågor som ligger Vinnvård varmt om hjärtat. Anna Nergårdh lyfte särskilt fram samverkan mellan såväl patient- och brukarorganisationer, professionerna och inte minst forskningen som hon sa behövde uppmärksammas särskilt då hon upplever att den kommer i skymundan. Även Olov Rolandsson lyfte vikten av att det inom allmänmedicin behövs mer kunskap och därmed mer forskning för att veta vad som faktiskt skapar värde inom primärvården. Arbetsmiljöfrågan lyftes som särskilt viktig för att klara framtidens behov av rekrytering till den "nära vården" och även här fördes det fram att det saknas forskning på etablerade modeller som används idag. Alla var eniga om att arbetet med att utveckla primärvården eller den nära vården till basen i sjukvården inte är någon "quick fix" utan ett långsiktigt arbete. Agneta Strandhäll uttryckte vikten av en jämlik vård och att satsningen på primärvården är ett led i regeringens mål att sluta de sociala klyftorna på en generation.

Se intervju med Anna Nergårdh här >>>

SFAM.jpg
Deltagare: Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare "God och nära vård" Socialdepartementet, Annika Strandhäll, Statsråd, minister (S) Socialdepartementet, Anders W Jonsson, Vice partiledare Socialutskottet (C), Anna-Greta Brodin, Sektionschef vid avdelningen för vård och omsorg SKL, Peter Seger, VD Sophiahemmet, Vårdföretagarna, Olov Rolandsson, Specialist i allmänmedicin
Från SFAM: Hanna Åsberg, Ordförande SFAM, Ulrika Elmroth, Vice ordförande SFAM, Gösta Eliasson, Facklig sekreterare SFAM
 


"Tre lyft för Sverige - hur skapar vi hälsosamma liv i rörelse?"

Fysioterapeuterna har under det senaste året arrangerat en rad möten med många olika aktörer för att tala om utmaningar och en ny vision. Även Vinnvårds Staffan Arvidsson har deltagit i detta. Arbetet har mynnat ut i "Tre lyft för Sverige - hur skapar vi hälsosamma liv i rörelse?" vilket också var deras tema på seminariet i Almedalen.

Fysioterapeuterna.jpg 

Medverkande: Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL, Socialdemokraterna, Emma Henriksson, Ordförande riksdagens socialutskott, Kristdemokraterna, Lise Lidbäck, Förbundsordförande, Neuroförbundet, Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden, Anders Ekholm, Vice vd, Institutet för framtidsstudier, Emma Spak, Samordnare för nära vård, SKL, Stefan Jutterdal, Förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna och Vinnvård har samarbetat vid ett flertal tillfällen och det är intressant att se att de nu driver frågor som även Vinnvård tror behövs för framtiden såsom:

  • Kan rörelse spara samhällets resurser samtidigt som jämlik hälsa nås?
  • Hur kan vi tillsammans bidra till rörelse för att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse? 


Nu vill vi passa på att uppmuntra till reflektion och återhämtning och därför önska en riktigt härlig sommar!