Regeringen satsar på innovation inom hälso- och sjukvård

"Regeringen har idag den 28 april beslutat om en satsning på så kallade testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Satsningen innebär att ny teknik, tjänster, organisation eller arbetssätt ska kunna testas och utvecklas i samarbete mellan hälso- och sjukvård och företag."

Läs mer på Regeringens hemsida >>>