"Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister."

I Läkartidningen skriver Martin Rejler, Vinnvård Fellow, tillsammans med Anna Fabisch, Christina Petersson, Göran Henriks, Boel Andersson Gäre om att ersätta kvalitetsregistren med registerbaserade förbättringsnätverk.

"Målet för registerbaserade förbättringsnätverk är att skapa bättre resultat för vården av enskilda patienter och patientgrupper. Nätverken erbjuder en infrastruktur för design, test och implementering av sammankopplade vårdprocesser och förbättringsinterventioner."

Läs hela artikeln här >>