Reportage SR 1: Medicin-appar förändrar sjukvården

Den nya tekniken är på väg att förändra sjukvården och tillvaron för dig som patient. Med appar i mobilen ska patienter få bättre koll på sin medicinering och komma mer förberedda till mötet med läkaren. Regeringen menar att det är en viktig bransch, och satsar hundra miljoner på det personliga hälsokontot, som ska underlätta just användningen av appar kopplat till hälsa.

Vinnvård har flera projekt som forskar på hur hälsan för patienten kan bli bättre med ökad patientinvolvering. Bland annat projektet Kronisk hälsa på Karolinska Institutet, de visar på resultat som både förbättrar hälsan och minskar kostnader. Läs mer om det projektet här >>>