"Samskapa vården med hackande föräldrar!"

Vinnvård Fellows skriver i Dagens Medicin att:

"Vi tror dock att samskapande genom exempelvis lärande nätverk har potentialen att ta vara på de olika kunskaper och färdigheter som finns hos vårdens olika aktörer. Det gemensamma målet blir då att sätta allas kreativitet och förändringsvilja i tjänst för att göra vardagen bättre för personer som lever med en kronisk sjukdom. Resultatet blir något som ingen av aktörerna kunnat förutse exakt, men som troligen bäst tjänar syftet."

Läs hela artikeln här >>>