Screening med tum-EKG för att hitta tyst förmaksflimmer

Dagens medicin uppmärksammar Vinnvårdprojektet FLIP - om oupptäckta förmaksflimmer. Att ha förmaksflimmer innebär runt fem gånger ökad risk att drabbas av stroke. Därför anses de flesta patienter behöva behandling med det blodförtunnande läkemedlet Waran (warfarin), som kan minska strokerisken med upp till 70 pro­cent. Men många patienter vet inte att de har förmaksflimmer.

Läs hela artikeln i Dagens medicin här >>>

 

Webb_Zenicor_man_med_tummar.jpg