Se Johan Thors docentföreläsning på webben

Johan Thor höll sin docentföreläsning i Förbättringsvetenskap den 15 december. Det går nu att se föreläsningen på webben via den här länken https://connect.sunet.se/p8guh30xbc0/

För vidare information klicka här