Seminarie: Improvement Science - What is it and how might we pursue it?

Torsdagen den 15 januari deltog Vinnvård Fellows i ett seminarium om: Improvement Science - What is it and how might we pursue it? 

Moderator var Bill Lucas, Professor of Learning, Director of the Centre for Real-World Learning, University of Winchester. Vinnvård Fellows presenterade sin forskning och även hur de utövar Improvement Science inom sin forskning. Seminariet hade en öppen dialog med deltagarna och diskussioner kring Improvement science och dess implementering och påverkan inom både forskning och utbildning.  

En av de viktigaste lärdomarna var att inse att förbättringsarbetet aldrig kommer att bli färdigt. Några röster från dagen:

"Systemet måste resa sig ur sin egen aska om och om igen", sade Kiku Pukk Härenstam, Vinnvård Fellow.

"När man implementerar en förändring måste man vara beredd på att följa upp", sade Ulrica von Thiele Schwarz, Vinnvård Fellow . 

"Det är viktigt att ständigt gå tillbaka och se över problemen och utvärdera om det fortfarande är ett problem", konstaterar Bill Lucas.”