Seminarieserie om Implementering och praktiska tillämpningar


En seminarieserie arrangeras av Enheten för implementering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Seminarierna syftar till att presentera den senaste forskningen om implementering och praktiska tillämpningar. I detta seminarie handlar det om "Verktyg för anpassning och följsamhet av evidensbaserade metoder - Hur kan evidensbaserade metoder, riktlinjer och vårdplaner anpassas?"

Ulrica von Thiele Schwarz talade om "Anpassning och följsamhetens roller i implementering av evidensbaserade metoder" följt av Mårten Åhström som beskrev det gemensamma arbetet. Han pratade om bakgrunden till verktyget och verktygets innehåll. Seminariet avslutades med en intervju av Henna Hasson, chef för implementeringsenheten, två verksamheter, BUP och folktandvården som delade med sig av sina erfarenheter av att ha arbetat med verktyget. 

Läs mer om seminarieserien här