Seminarium: Att tänka nytt – organisatorisk innovation i vården

Fellows Andreas Hellström, forskare, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers, deltar i ett seminarium om behovet av nytänkande och innovation inom vården.

Datum: Onsdag den 1 mars 2017
Tid: 18:00 - 19:30
Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

"Regionalt Cancercentrum Väst arbetar för att skapa långsiktigt hållbar cancervård. Allt fler får cancer någon gång under livet och att allt fler överlever eller lever med kronisk cancer. Detta ökar kraven på vården. I sitt arbete har de tänkt nytt kring hur man kan stimulera utveckling och innovation på individ- och systemnivå genom att involvera patienter på alla systemnivåer. I pilotprojektet Kraftens Hus testas också nya vägar för hur samhällets resurser kan kombineras på nya sätt."

Läs mer här