Seminarium: What are we trying to figure out? a starting point for a joint exploration of how this challenges can be managed.

 

Laura Levinton, Ulrica von Thiele Schwarz samt Paul Batalden höll under gårdagen ett seminarium om mätningar och utvärderingar inom kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvården.

En av de största frågorna de tog upp var ”Hur utvärderar man något som är i ständig förändring?” Och även hur använder man sig sedan av det data man fått in.

De talade om hur stabilitet oftast är ett mål för organisationer, men att stabilitet även kan leda till att man låser sig och utesluter den förändring som sker runt omkring.

”Ibland behöver man inte vara stabil för att nå önskad resultat” säger Ulrica.

Laura menar på att det kanske inte är så mycket som att se saker i ett före och efter skede utan att ständigt följa upp längs med processen. Att även samla god information kring kostnad, tid och kunskap gör att man kan planera för vidare utveckling och förbättring.

En bra utvärdering leder till en ökad förståelse och kunskap inom sitt område. Det gör att man kan utveckla sitt projekt utifrån vad man redan vet och hur man tar sig framåt. Det är viktigt att låta externa få vara med och utvärdera för att få ett helhetsperpektiv.

Om du vill veta mer om utvärdering kan du klicka här