Sista anmälningsdag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice närmar sig

Den 5 september är den sista anmälningsdagen för att lämna in ditt bidrag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice.

Det är den andra konferensen kring evidensbaserad praktik som hålls i Bergen den 3-4 februari 2015. Under konferensen kommer man att ta upp de bästa forskningsresultaten och uppmärksamma de sätt man kan hjälpa och involvera patienter, praktiker och politiker kring de olika beslut som fattas inom vården. 

Anmäl dig här!