Skicka in dina förslag till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen!

Den 20-21 januari hålls den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister används för att förbättra vården sökes. Det kan vara inom områden som kunskapsstyrning, uppföljning, förbättringsarbete, forskning och lärande. 

Förslagen kan vara pågående eller avslutade arbeten i verksamheter inom forskning, omsorg, hälso- och sjukvård. Exempel kan vara arbete kring datakvalitet, validering, integration, resultatdata, täckningsgrad och patientmedverkan.

Bidragen ska skickas in senast den 1 oktober.

Läs mer här