"Snävt kostnadsfokus leder fel" - Johan Thor i Läkartidningen

Johan Thor, Vinnvård Fellow, skriver i Läkartidningen med anledning av Stockholms läns landstings interna rapport »Akutsjukhusens ekonomiska situation«.

"Rapporten är en oroväckande läsning som fokuserar på »produktionen« av vård. Kopplingen till god hälsa och vård på lika villkor är inte lika framträdande.", skriver han bland annat. Läs hela artikeln här >>>