Stress och självmordstankar, hur mycket tål ensamkommande barn

Fellow Anna Sarkadi har skrivit ett gäst-inlägg om de ensamkommande barnens psykiska hälsa.

Utdrag ur inlägget:
Av de 208 barn vi undersökte screenade till vår förvåning 76 % positivt för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det betyder att många sannolikt har PTSD (för regelrätt diagnos krävs barnpsykiatrisk expertis, en resurs som ytterst få har tillgång till). Undersökningen sa oss att många ensamkommande barn lider dagligen av traumarelaterade stressymtom. Medelåldern på barnen var 15,4 år och 81 % var pojkar från Afghanistan, men fördelningen var likadan i alla grupperna. 

Läs hela inlägget här!