Svensk forskning förebygger stroke

Stockholms läns landsting och region Halland screenar 75-åringar för att leta efter förmaksflimmer. På detta sätt går det att undvika minst 1 stroke/dag och spara 100 miljoner kr/år.
Under oktober startar en unik screening av 200 personer för att leta efter förmaksflimmer som man vet är en orsak till stroke. Redan nästa år kommer 13 000 personer i Stockholms läns landsting och Region Halland att få en inbjudan. 

Bernt_Ahlqvist.jpg- Det kändes som om jag hade ström i kroppen. Vem vet när jag hade drabbats av en stroke, säger Bernt Ahlqvist som hade flimmer. Han är en av de patienter som ingår i forskningsprojektet FLIP, som ligger till grund för beslutet om screening för förmaksflimmer.

Den första pilotstudien rör 200 personer men redan i början på nästa år är screeningen fullt utbyggd. Då kommer 11 000 Stockholmare att få inbjudan att mäta sitt EKG i hemmet. Bakom beslutet ligger flera forskningsstudier, till stor del finansierade av Vinnvård, där Mårten Rosenqvist, professor och hjärtspecialist vid Södersjukhuset, studerat hur man kan förebygga stroke genom att hitta dolda förmaksflimmer. Studierna visar att genom att använda en s.k. tum-EKG-mätare, som patienten tar med sig hem och själv mäter sitt EKG, kan man hitta obehandlade och dolda förmaksflimmer hos upp till 10 % av 75-åringarna.

- Drygt 80 personer drabbas av stroke varje dag i Sverige. Störst risk att drabbas är de bortåt 200 000 personer som har förmaksflimmer. En del i att förebygga stroke kan vara att hitta dessa patienter och att ge dem behandling med blodförtunnande medel i tid, säger Mårten Rosenqvist.  Förutom det minskade mänskliga lidande dessa patienter besparas, finns stora ekonomiska vinster. Man räknar med bortåt 250 miljoner kronor/år i minskade kostnader inom vården i Sverige.

Stockholms läns landsting tillsammans med Region Halland är först ut med att genomföra screening av 75-åringar. Att man valt just 75-åringar beror på att det är den ålder som Socialstyrelsen ger i sina riktlinjer för behandling av förmaksflimmer. Det handlar också om att förekomst av förmaksflimmer ökar med stigande ålder så det finns fler personer med förmaksflimmer vid 75 år än vid ex. 65 år.

- Vi vet idag att stroke både är en stor tragedi för de människor som drabbas och deras anhöriga och att det är en stor kostnad för samhället. Forskningen inom FLIP är så gedigen att vi genom att införa screening kan säga att vi inte bara sparar liv och lidande utan också pengar. I Stockholm handlar det om 1 stroke per dag och 100 miljoner kr/år, minst! säger Stig Nyman, landstingsråd (KD) Stockholms läns landsting.

Landstingen räknar med att 7000 personer kommer att svara och vilja göra screening. Totalt berörs 13 000 75-åringar i Stockholm och Halland.

- För oss inom landstinget handlar det här om att föra ut forskningen till den praktiska verkligheten och se till att den kunskap som forskarna tar fram blir till praktik i vardagen inom hela landstinget, säger Thorbjörn Ekström FoU-direktör i Stockholms läns landsting.

Vinnvård
Forskningsprogrammet Vinnvård har finansierat projektet FLIP med 5 000 000 kr. Hela forskningsprogrammet har satsat 100 miljoner kronor på 20 forskningsprojekt runt om i landet. Alla forskningsprojekt har en kommun eller landsting/region som samarbetspartner. Vinnvård satsar på forskning för ständiga förbättringar inom vård och omsorg.

För mer information: 

Helena Conning
Vinnvård
0708-75 86 51

Mårten Rosenqvist
professor och hjärtspecialist vid Södersjukhuset
0707-94 02 71 

Stig Nyman
landstingsråd (KD) Stockholms läns landsting
0703-72 34 05

Thorbjörn Ekström
FoU-direktör SLL
070-737 43 66