Sverige, vi har ett resultat! - Fyra nya Vinnvård Fellows!

Vinnvårds styrelse har nu beslutat att anta fyra nya Vinnvård Fellows.

- Detta är fyra personer som kommer att ha stor betydelse för att utveckla svensk hälso- och sjukvård och social omsorg. Vi är överväldiga av den drivkraft och den kompetens som den här gruppen har, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator.

De påbörjar sitt arbete inom Vinnvård Fellows i början på 2016 och programmet pågår i tre år. De antagna är:

Emelie Heintz - ”Värdering av hälsotillstånd för bättre beslutsfattande inom svensk hälso- och sjukvård”
Elin Larsson - ”Jämlik sexuell och reproduktiv folkhälsa – Innovativt samarbete mellan akademi och praktik”
Martin Rejler - ”På väg mot ett lärande hälso- och sjukvårdssystem”
Anna Sarkadi - ”Use it or lose it – Barns hjärnor som samhällsinvestering”

Mer information om respektive fellow kommer inom kort att publiceras på Vinnvårds hemsida.