Tips inför höstlovet: Ha tråkigt!

Forskning har visat att leda kan bygga upp kreativiteten. Att låta barn hålla sig ständigt sysselsatta kan ta bort utrymmet för dem att själva bli lösningsorienterade och hitta på saker själva. 

Fellow Anna Sarkadi berättar mer i intervjun här