Tum-EKG identifierar personer med förmaksflimmer kostnadseffektivt

Tidigare Vinnvård forskning, FLIP Förmaksflimmer i primärvården, (som handlar om att upptäcka förmaksflimmer och behandla för att minska antalet strokefall), fortsätter att väcka uppmärksamhet. Idag publicerar Dagens Medicin en artikel om detta. Bra för sparat lidande och minskade kostnader att detta sprids och blir använt!

Artikel ur Dagens Medicin
Vinnvårdsprojektet FLIP