Ulrica von Thiele Schwarz har beviljats anslag inom Hållbart arbetsliv

Ulrica von Thiele Schwarz har beviljats anslag på över 2 miljoner kronor för att ta reda på hur styrelsen i företag bidrar till ett hållbart arbetsliv. Hon kommer att leda en forskning för att försöka få fram bland annat konkreta metoder som leder till att främja ett hållbart arbetsliv. Anslaget är inom FoU-programmet Hållbart arbetsliv.  

"– Vi ska undersöka vilken roll styrelsen spelar för ett hållbart arbetsliv. Vi har tidigare undersökt det hållbara arbetslivet ur medarbetarnas perspektiv och då blev det tydligt att deras chef spelar stor roll i hållbarhetsarbetet. När vi sedan gick vidare och undersökte chefens roll blev det tydligt att företagsledningen är viktig i arbetet, säger Ulrica von Thiele Schwarz."

Läs mer här