Uppåt väggarna!

Uppåt väggarna!

Varför blir det fel i vården trots att vi vet hur man borde göra för att det ska bli rätt? Vi har i Sverige en förhållandevis god vård inom många områden och vi har också en forskning som tar fram ny kunskap för att fortsätta förbättra den men ändå blir det ofta fel.

Vinnvård vill under Almedalsveckan i Visby lyfta fram frågan kring varför det blir fel och varför gapet mellan det vi vet och det vi gör är onödigt stort. Vi hänger vepor på två fasader runt Donners plats med budskapet:

Alla kan göra fel, men helst inte på sjukhus.
Förbättra vården!
Ring 070-875 88 15

Vinnvård satsar på forskning som försöker överbrygga gapet. Vi har forskningsresultat som visar på såväl minskat lidande som lägre kostnader inom vård och omsorg. Det handlar bland annat om; 38 % färre läkarbesök och förbättrad hälsa hos reumatiker, att undvika 10 stroke/dag med ny förbättrad mätteknik och screening av riskpatienter, att anhörigvårdare orkar vårda sin make/maka i hemmet genom att använda datorn för såväl kunskapsinhämtning som kontakt med vänner och personal.

Vi vet att all den kunskap som forskningen tar fram inte används och vi tror att vi har kommit en bit på väg mot varför det är så men vi vill veta mer för att kunna förbättra vård och omsorg ännu mer.

Är du också intresserad av att förbättra vård och omsorg, hör av dig!

Kontakta:
Helena Conning
Vinnvård
070-875 86 51
helena.conning@vinnvard.se

Ps: Vi kommer att uppdatera hemsidan varje dag under Almedalsveckan med bilder och texter från möten och samtal. Välkommen in att läsa mer om oss