Utlysning av bidrag till fyra nya Vinnvård Fellows

Vinnvård kommer under april att utlysa bidrag till fyra nya fellows. Exakt datum när utlysningen öppnar samt all annan information kring ansökan, bedömningsarbete och beslutstider m.m. kommer att komma inom kort. Utlysningstexten, som ligger till grund för ansökan, publiceras redan nu så att du kan förbereda dig och sprida den vidare till potentiella sökanden.

Vi avser att ge bidrag (1,5 miljoner kronor per fellow – 500 000 per år i 3 år) till fyra välmeriterade forskare som ges möjlighet att både producera ny forskning, utveckla sitt ledarskap och omsätta forskningserfarenheter till praktik och därmed förbättra vård och omsorg. Fellowshipet motsvarar en anställning på 50-60%. En grundtanke är att vi gärna ser att sökande delar sin tid mellan att bedriva forskning och att vara yrkesverksam inom den sociala omsorgen eller hälso- och sjukvården.

Ansökningar kommer att hanteras i Fortes ansökningssystem PRISMA. Mer information om detta kommer att publiceras på Vinnvårds och Fortes respektive hemsidor.

Alla frågor som rör Vinnvård, Vinnvård Fellows och innehållet i utlysningstexten besvaras av Staffan Arvidsson, staffan.arvidsson@vinnvard.se