Utlysning FAS - Vårdforskning

FAS har av Regeringen i den senaste forsknings- och innovationspropositionen fått utökat ansvar.  Ett nytt ansvarsområde för forskning inom vårdvetenskap och ett bredare ansvar för området åldrande och hälsa. I linje med beslutet utlyser FAS medel på sammanlagt 55 miljoner under 2013.

FAS satsning på vårdforskning kommer främst att finansiera ansökningar med koppling till vård- och omsorgsverksamhet och den tvärvetenskapliga karaktären ska bejakas.

Det finns behov av att stärka såväl vårdforskningens vetenskapliga bas som dess koppling till hälso- och sjukvårdens behov. Inom den praktiknära forskningen innebär det bland annat att ny kunskap ska kunna komma till användning snabbare i vård och omsorg och hälsofrämjande verksamhet.

- Vi är övertygande om att detta öppnar möjligheter för innovativ vårdforskning, säger Lars Wärngård, programchef på FAS. Det känns mycket stimulerande att FAS nu är en viktig långsiktig finansiär inom området.

Läs mer >>>