Utvärdering av Vinnvård Fellows

Vinnvård Fellows har pågått sedan 2013 och i samband med att kohort 1 avslutade sitt fellowship har Måns Rosén, adjungerad professor KI och tidigare chef SBU, utvärderat programmet. 

Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård, kommenterar:
- Jag är väldigt glad över den här rapporten. Den slår fast att vi arbetar med en väldigt viktigt och relevant kunskapsområde som det finns ett stort behov av hos många olika aktörer. Det finns dock fortfarande stora kunskapsluckor och området är underfinansierat från forskningsfinansierings håll. Måns Rosén slår också fast att den verksamhet som Vinnvård har och bedriver drivs på ett professionellt sätt och är uppskattad och att vi därför borde bygga vidare på detta och utveckla det vidare för att fler ska få tillgång till detta. Med tanke på den kommande forskningspropositionen blir det spännande att arbeta vidare med dessa frågor.

Läs hela rapporten här >>>

Röster om fellowship-programmet:

Vinnvård Fellowship - Staffan Arvidsson

Vinnvård Fellowship - Bill Lucas

Vinnvård Fellowship - Fellows