Vad krävs för ett lyckat förbättringsarbete?

Studien undersöker bland annat vad som bidrar till ett framgångsrikt förbättringsarbete och hur initiativ till förbättring kan utföras och ledas.

Landstinget i Kalmar län drog igång en satsning i kvalitetsförbättring 2007. En styrgrupp startades och gruppen kom efter en tid fram till att det vore värdefullt att utvärdera satsningen på ett vetenskapligt sätt. Det resulterade i att doktorand Ann-Christine Andersson anställdes 2009 för att bedriva forskning.

Hon tittade på olika delar av satsningen, allt från ”på golvet”-inspirerade händelser till intervjuer med chefer och personer som arbetat med olika projekt i satsningen.

Läs hela artikeln i Dagens Medicin här >>>