Välkommen på seminarium i Göteborg 4 april

TORSDAG 4 APRIL

Tid: 15.00-16.00
Lokal: G4, Svenska Mässan, under SAP-kongressen

Utmaningarna inom svensk vård och omsorg är stora inför framtiden. Vi behöver klara av att såväl säkerställa patientsäkerheten som att utveckla verksamheten med begränsade resurser. Forskningsprogrammet Vinnvård har under de senaste fem åren satsat på praktiknära forskning inom vård och omsorg, och man kan visa på framgångsrika resultat som lett till både minskat lidande och lägre kostnader. Kom och lär dig mer och diskutera framtidens lösningar!


Medverkande:
Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård,
Soffia Gudbjörnsdottir, MD, PhD, SU/Sahlgrenska, ansvarig för Nationella diabetesregistret.
Thorbjörn Larsson, VD Vårdalstiftelsen

Arrangör: Vinnvård, Vårdalstiftelsen

Anmäl dig här!